Napsal: 02 úno 2021, 10:24
od simek
na poslední schůzi výboru SVJ došlo ke schválení instalace klimatizace člena výboru, pana Kasnara ve vnitrobloku. Rád bych se zde proti tomu ohradil, protože fasádní manuál je závazný a shromážděním schválený dokument, jehož hlavním cílem bylo hlídat nejen architektonickou podobu domu. Fasádní manuál řeší jak obecné, tak konkrétní povolené úpravy a cokoli není přímo v něm zmíněno, řeší se vždy s architektem Radovanem Kotoučem, který je z týmu pana architekta Kotíka-autora naší budovy.

Pan Kasnar si zažádal před pár lety o možnost instalace klimatizace na terase a panem architektem to nebylo povoleno s tím, že jako mnoho dalších klimatizací si jí může instalovat v garáži, nebo na střeše. To pan Kasnar odmítl jakožto příliš nákladné.

Nyní je pan Kasnar členem výboru a okamžitě si zažádal výbor o schválení klimatizace a bylo mu neprodleně vyhověno, což je porušení dosud platných a shromážděním, jakožto nevyšším orgánem SVJ, schválených zásad!!!

žádám tímto o revidování tohoto rozhodnutí a zařazení fasádního manuálu jakožto bodu na další shromáždění

děkuji

Jan Šimek